This page in other languages:  

Ulf Ekblads hemsida för genealogi och personhistoria m.m.

Sidan är delad i två delar: den första handlar om genealogi och personhistoria; och den andra om mina publikationer, föredrag och andra aktiviteter. På Android-system för smartphones fungerar knapparna bara med vissa webläsare, som t.ex. Mozilla Firefox.


Mina publikationer inom personhistoria och släktforskning

"Thomas Fincke - en förgrundsgestalt i vetenskapens Danmark under renässansen", Personalhistorisk Tidsskrift, Samfundet for dansk genealogi og personalhistorie, 2011:1, pp. 1-39.
Artikeln skildrar professor Thomas Finckes (1561-1656) liv och verk.

"Svalövsgården – första anhalt i Sverige för släkten Neergaard", SkåneGenealogen, Skånes Genealogiska Förbund, 2013:2, pp. 1-5.

"Kongoångbåtskapten Emanuel Wennerberg och hans värld", 2017, ISBN: 978-91-88713-75-9.
Se nedan.

"En 400 år gammal epidemiförordning", DISkutabelt, DIS Syd, Nr 2, 2021, pp. 10-12.
Artikeln jämför Christian IV:s pestförordning från 1625 med dagens pandemisituation och åtgärderna mot denna.

"En släktsammankomst i Lund år 1630", Lundagenealogen, Lunds släktforskarförening, Nr 2, 2021, pp. 4-9.
Mitt under 1600-talets pesttid samlas släktingar till Ole Worm i Lund för att fira hans trolovning med biskopsdottern Susanne Medelfar.

"Danska motståndsmän i släkten Neergaard", DISkutabelt, DIS Syd, Nr 2, 2022, pp. 8-11.
Artikeln skildrar motståndsmän i Danmark under andra världskriget i släkten Neergaard.

"Läkare, professorer och krig i 1600-talets Lund - Exempel på konsekvenser av krig för enskilda personer", Ale, Nr 1/2, 2022, pp. 40-57.
I en krigshistorisk kontext visas hur krig och dansk–svenska konflikter på 1600-talet påverkade livet för läkare och professorer i 1600-talets Lund.

"Släktrelationer mellan två epitafier från Lunds domkyrka", Lundagenealogen, Lunds släktforskarförening, Nr 1, 2023, pp. 1, 8-12.
Två epitafier från Lunds domkyrka från 1600-talet, den ena över en biskop och den andra över en provinsialläkare, beskrivs samt släktrelationer dem emellan redogörs för.

"På spaning efter Nedergaard", DISkutabelt, DIS Syd, Nr 2, 2023, pp. 5-8.
Artikeln förklarar hur man kan hitta gamla danska gårdar med hjälp av DIS historiska kartor. Den ger även tips på andra bra länkar för att hitta gårdar i Danmark.

"Tillägg till artikeln 'En släktsammankomst i Lund år 1630'", Lundagenealogen, Lunds släktforskarförening, Nr 2, 2023, p. 13.
I tillägget till artikeln i Lundagenealogen, Lunds släktforskarförening, Nr 2, 2021, pp. 4-9, ges en kort redogörelse för vad en trolovning i Danmark på 1600-talet var för något och vad den innebar.

Genealogi och personhistoria

Historia och personhistoria

Här finns dels en biografisk artikel och dels några reserapporter, varav den om bombningen också innehåller en del om själva händelsen.

Notiser i Revue du Souvenir Napoléonien (2000, 2008)
Bombningen av Köpenhamn 1807 (2007)
Thomas Fincke (2011)

Släktforskningstips

Tipsen är publicerade på DIS-Filbyters hemsida. DIS-Filbyter är en regionförening i släktforskarföreningen DIS.

Äldre soldatbenämningar, militära grader, m.m.
Hur släktforskar man i Danmark?


Nedslag i min släkthistoria

Artiklarna i serien Nedslag i min släkthistoria utgör axplock från min släkthistoria. De fyra första rör 1800-talet. Dessa artiklar gör inte anspråk på att uppfylla vetenskapliga krav på referenser och källkritik, utan får mer ses som ett slags kåserier. Artiklarna fanns tidigare också publicerade på DIS-Filbyters hemsida.

  1. Koleran dödar make och alla fem barnen inom en vecka     Uppdaterad juni 2021

  2. Kyrkoherde hjälpte bomboffer – eller?     Korrigerad oktober 2012  Uppdaterad december 2012

  3. Svalövsgården – första anhalt i Sverige     Uppdaterad december 2012

  4. Släktskap med Napoleon?     Uppdaterad december 2012

Mina anor

Diverse om mina släktingar

Bildgalleri
Migration
Personnotiser
Egendomar
Släktnamn

Lite om mina aktiviteter

Publikationer

Publikationslista
Några rymdrapporter
Ämneslista

Muntliga presentationer

Årsvis förteckning av föredrag och hållna kurser


Media

Något om mina mediakontakter

Övrigt

Övrigt om mina verksamheterKongoångbåtskapten Emanuel Wennerberg och hans värld

Boken Kongoångbåtskapten Emanuel Wennerberg och hans värld är en spännande berättelse om sjömannen Emanuel Wennerbergs liv kring sekelskiftet 1900 och om hur det var att arbeta i Kongo under tiden då nuvarande Demokratiska republiken Kongo var Fristaten Kongo och sedermera Belgiska Kongo. Berättelsen om Emanuel Wennerbergs liv börjar på 1880-talet hemma i Södra Mellby på Österlenkusten i Skåne och slutar med hans död efter första världskriget. Hans karriär startade på de stora segelfartygens tid. Större delen av sin tid som sjöman var han dock kapten på ångfartyg på Kongofloden. Ett stort antal svenska sjömän tjänstgjorde, under slutet av 1800-talet och början av 1900-talet, i olika befattningar på Kongofloden. Det var en fruktansvärd period för den inhemska befolkningen och för de européer som arbetade där var tillvaron ingalunda ofarlig.

Genom att utnyttja ett stort antal olika källor (som arkiv, vykort och fotoalbum) får man en bild av hans liv. Emanuels fartyg från Sverige, Danmark och Storbritannien samt de på Kongofloden beskrivs. Emanuels fotoalbum med porträtt över släkt, vänner och kollegor finns bevarad och information om dessa personer ges.Omdömen

Anna Linder i Diskulogen, nr 126, oktober 2019:
"Boken 'Kongoångbåtskaptenen Emanuel Wennerberg och hans värld' är en gedigen bok med utförlig källhänvisning samt register och källförteckning. Boken är välskriven […]. […] Även om boken är faktaspäckad har författaren lyckats göra den så läsvänlig att man gärna fortsätter ett kapitel till för att se vad som händer. Man får en god bild av Emanuels samtid. Men kanske inte så mycket om personen som man hade önskat."

Dick Harrison, professor i historia vid Lunds universitet: "Mycket intressant!"

Urval av läsares uttalanden:
"Boken vimlar av fakta om dåtidens sociala förhållanden i Sverige, skolsystem, organisationen av sjöfartsväsendet i slutet av 1800-talet, visst skyddssystem för arbetare, hur fartygen var byggda, vad som transporterades till havs och vilka destinationer."
"Det står genast klart att [författaren] har forskarens och språkmänniskans förtecken, och jag ser fram mot flera kvällars trevlig läsning."
"Till min glädje finner jag en vacker bok som omedelbart lockar till läsning."
"[Boken] ger goda inblickar i livet då och där […]."
"[Boken har] gett mig så mycket kunskap om helt okända förhållanden."
"[Boken] lyfter fram levnadsöden ur det fördolda. Emanuel Wennerberg levde ett märkligt liv […]."
"[…] har jag läst [boken] med stor behållning."
"[…] detta jättearbete […]."
"Ett enastående forskningsarbete."
"[En] så ambitiös produkt förtjänar uppmärksamhet."
"[…] imponerades av all faktakunskap […]."
"Det är ett gediget arbete!"
"[…] både underhållande och intressant."

Boken finns att köpa på några få ställen på Österlen, som Österlens museum i Simrishamn och Kiviks museum i Kivik. Dessutom finns den i Skånes Släktforskarförbunds webbshop och ev. hos DIS Filbyter. Annars hänvisas intresserade att vända sig till författaren; Swish finns.
Tryckår: 2017. 269 sidor. 108 bilder. 11 tabeller. 4 appendix. Käll- och litteraturlista. Register.
ISBN: 978-91-88713-75-9.


Sida på Academia.

Sida på ResearchGate.

__________

Antal besökare sedan 2016-06-15:

Copyright/Upphovsrätt © Ulf Ekblad, 2012.
Uppdaterad: July 2023.
Felrapporter och kommentarer kan lämnas till: uffe@ulfekblad.se